Græsplæne

Anlæg en ny græsplæne

Uanset om man ønsker at anlægge sin plæne efter økologiske eller efter traditionelle idéer, så skal begyndelsen gøres ved såbedet. Derfor er jordbehandlingen forud for såningen aldeles afgørende for det færdige resultat. Det drejer sig om at få opfyldt en række krav.

Komprimeret jord skal løsnes

Råjorden må ikke være komprimeret, for det hindrer afdræning af overskydende vand, og det hindrer opstigning af vand nedefra i tørkeperioder. Et komprimerede lag kan fjernes på få timer med maskinkraft og stort forbrug af olie, eller i løbet af en vækstsæson med en dybtgående grønafgrøde og forbrug af solenergi. Her er det altså en afvejning af ens egen tålmodighed, som er afgørende.

Ensartede poreforhold

Jævn vandstigning giver græsset adgang til dybe vandreserver. Men vandet stiger kun opad, når poreforholdene er nogenlunde ensartede hele vejen op. Springvise skift mellem meget løse og meget tætte jordlag vil hindre stigningen. Af samme grund blev plænejorden altid »trådt« førhen. Det går ud på, at man træder på hver eneste plet af den kommende plæne ved at gå rundt i spiral med bittesmå skridt (én fodlængde ad gangen!). Besværligt, ikke sandt? Men det er også effektivt, for det afslører lige netop de partier af jorden, som er så løse, at de ville tørre ud længe før resten.

Omhyggelige afrivninger

Ved trædningen, som sker efter den første, grove afrivning, opstår der huller og toppe i plænen. De skal fjernes ved den anden, meget omhyggelige afrivning. Ofte kan det være en fordel først at gå det hele igennem med en skovl og få rettet arealet af i grove træk. Det kræver godt øjemål, og en del øvelse at rive et areal af, så det bliver helt jævnt. Hvis man skal undgå at køre sur i arbejdet, bør man vælge en dag, hvor jorden er tjenlig – hvor knoldene kan rives i stykker. Husk, at jo mere lodret man stiller riven, jo mere kan man bruge overkanten som afretningsredskab. Og husk, at man ikke skal skubbe jorden frem og tilbage hele tiden. Afrivningen skal ske i samme retning og i én glidende arbejdsgang, som kun afbrydes, når (ubegribelige mængder af) sten, grene og ukrudt skal bringes væk.

Den omhyggelige afrivning løser tre problemer i én arbejdsgang: sten og andre skarpe genstande bliver fundet og fjernet, »lunker«, toppe og huller bliver rettet af, og såbedet bliver jævnt, så græsset kan spire ensartet. Så det lønner sig at gøre den del af arbejdet rigtigt fra starten.


 

Modtag et uforpligtende tilbud
Eller ring til os i dag på 22 15 33 46